สมเด็จพระเจ้าราดามาที่ 1 แห่งมาดากัสการ์ หรือ พระเจ้าราดามามหาราช (พ.ศ. 2336 - พ.ศ. 2371) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งผืนแผ่นดินใหญ่มาดากัสการ์ตั้งแต่พ.ศ. 2353 จนถึงพ.ศ. 2371 ทรงรวมดินแดนสองในสามของเกาะไว้ภายใต้พระราชอำนาจ พระองค์มีพระมเหสีที่ยิ่งใหญ่ถึง 12 พระองค์ หนึ่งในนั้นคือพระขนิษฐาบุญธรรมของพระองค์เอง ซึ่งก็คือ เจ้าหญิงรามาโว หรือ สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 1 แห่งมาดากัสการ์ ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการที่ทรงได้รับชัยชนะในความวุ่นวายแห่งการสืบราชบัลลังก์หลังจากการเสด็จสวรรคตอย่างกะทันหันของพระเจ้าราดามา

พระเจ้าราดามาที่ 1
Radama I, portrait by Ramanankirahina.jpg
พระบรมนามาภิไธยราดามา
พระปรมาภิไธยพระเจ้าราดามาที่ 1 แห่งมาดากัสการ์
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งมาดากัสการ์
ราชวงศ์เมรีนา
ครองราชย์พ.ศ. 2353พ.ศ. 2371
รัชกาลประมาณ 18 ปี 0 วัน
รัชกาลก่อนสมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนาแห่งมาดากัสการ์
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 1 แห่งมาดากัสการ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพพ.ศ. 2336
อัมโบฮีมันกา,อันตานานารีโว,ประเทศมาดากัสการ์
สวรรคตพ.ศ. 2371
พระราชวังหลวงรูวาแห่งอันตานานารีโว,อันตานานารีโว,ประเทศมาดากัสการ์
(พระชนมพรรษาประมาณ 32 พรรษา)
พระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนาแห่งมาดากัสการ์
พระบรมราชชนนีสมเด็จพระราชินีรามโบลามาโซอันโดรแห่งมาดากัสการ์
พระอัครมเหสีเจ้าหญิงรามาโว

อ้างอิงแก้ไข