สมเด็จพระเจ้าทองลัน

สมเด็จพระเจ้าทองลัน หรือ สมเด็จพระเจ้าทองจันทร์ หรือ เจ้าทองลั่น หรือ เจ้าทองลันทร์ (พ.ศ. 1917 – พ.ศ. 1931) เป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยารัชกาลที่ 4 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ. 1917 เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตขณะที่ทรงยกทัพไปตีเมืองชากังราว บรรดาขุนนางจึงได้อัญเชิญพระองค์ซึ่งเป็นรัชทายาทขึ้นครองราชย์สืบต่อในปี พ.ศ. 1931 ขณะที่มีพระชนมายุได้ 14 พรรษา (จดหมายเหตุวันวลิตว่า 17 พรรษา)[1][2]

สมเด็จพระเจ้าทองลัน
พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
ครองราชย์พ.ศ. 1931 (7 วัน)
ก่อนหน้าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
ถัดไปสมเด็จพระราเมศวร
ราชวงศ์ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
พระราชบิดาสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
พระราชสมภพพ.ศ. 1917
สวรรคตพ.ศ. 1931 (14/17 พรรษา)

เมื่อสมเด็จพระเจ้าทองลันครองราชสมบัติได้ 7 วัน สมเด็จพระราเมศวรเสด็จลงมาแต่เมืองลพบุรีเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาแล้วให้กุมตัวสมเด็จพระเจ้าทองลันไปสำเร็จโทษวัดโคกพระยา แล้วเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นครั้งที่ 2[2]

สมเด็จพระเจ้าทองลัน ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีระยะเวลาครองราชย์น้อยที่สุดในประเทศไทยเพียงแค่ 7 วัน

พระราชกรณียกิจแก้ไข

ยังไม่ปรากฏพระราชกรณียกิจ

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ว่า สมเด็จพระเจ้าทองลันขึ้นเสวยราชย์และสวรรคตใน พ.ศ. 1938 เนื่องจาก "พงศาวดารหมิง" ระบุว่า คณะทูตเข้ามาแจ้งข่าวการสวรรคตของสมเก็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พระราชบิดา) เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 1939
  2. 2.0 2.1 การปรับแก้เทียบศักราช และ การอธิบายความ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ, หน้า 32

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าทองลัน ถัดไป
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ราชวงศ์สุพรรณภูมิ)

(พ.ศ. 1913 - 1931)
   
พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
(ราชวงศ์สุพรรณภูมิ)

(พ.ศ. 1913)
  สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ 2)
(ราชวงศ์อู่ทอง)

(พ.ศ. 1931 - พ.ศ. 1938)