สมเด็จพระสุริโยทัย (ละครโทรทัศน์)

สมเด็จพระสุริโยทัย เป็นละครโทรทัศน์แนว บทประพันธ์ของ วรยุทธ พิชัยศรทัต บทโทรทัศน์โดย วรยุทธ พิชัยศรทัต กำกับการแสดงโดย วรยุทธ พิชัยศรทัต ผลิตโดย รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ออกอากาศทุกวัน– เวลา 00.00 - 00.00 น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำแสดงโดย เอกพัน บรรลือฤทธิ์, กาญจนา จินดาวัฒน์ และนักแสดงชั้นนำอีกมากมาย เริ่มตอนแรกวันที่ พ.ศ. 2535–พ.ศ. 2535

สมเด็จพระสุริโยทัย
สร้างโดยรัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
เขียนโดยบทประพันธ์: วรยุทธ พิชัยศรทัต
บทโทรทัศน์: วรยุทธ พิชัยศรทัต
กำกับโดยวรยุทธ พิชัยศรทัต
แสดงนำเอกพัน บรรลือฤทธิ์
กาญจนา จินดาวัฒน์
ธีมเปิดสมเด็จพระสุริโยทัย - เดอะ ฮอทเปปเปอร์ ซิงเกอร์ (The Hot Pepper Singers)
ธีมปิด-
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างรัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ความยาวตอน100 นาที / ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ออกอากาศพ.ศ. 2535 –
พ.ศ. 2535

เรื่องย่อแก้ไข

รายชื่อนักแสดงและการสร้างแก้ไข

ปี พ.ศ. 2535
สถานีออกอากาศ ช่อง 3
ผู้สร้าง รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ผู้กำกับการแสดง วรยุทธ พิชัยศรทัต
บทโทรทัศน์ วรยุทธ พิชัยศรทัต
วันเวลาออกอากาศ วันและวัน เวลา 00.00 – 00.00 น.
สมเด็จพระพระสุริโยทัย กาญจนา จินดาวัฒน์
เอกพัน บรรลือฤทธิ์
ชุดาภา จันทเขตต์
ปภัสรา เตชะไพบูรณ์
รัญญา ศิยานนท์
พลรัตน์ รอดรักษา
รอน บรรจงสร้าง
สมภพ เบญจาธิกุล
โกวิท วัฒนกุล
กษมา นิสสัยพันธ์
วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
อานนท์ สุวรรณเครือ
ณรงค์ เจนครองธรรม
ปรารถนา บรรจงสร้าง
หม่อมหลวงรัชดา วรวุฒิ
ธนา สินทรัพย์
ทัศนีวรรณ เสนียวงศ์ ณ อยุธยา
สุริยัน ปฏิพัทธ์
ทนงศักดิ์ เมษะมาน
ปิติพร รอดบุญมี
อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์
มานิต ศรีพงษ์
สมควร กระจ่างศาสตร์
วุฒิ คงคาเขตร
สุเชาว์ พงษ์วิไล
คมกฤต ยุตติยงค์
ผจญ ดวงขจร
ราม ราชพงษ์
สิทธิชัย สรรพกิจ
มีศักดิ์ นาครัตน์
เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี
เอกลักษณ์ อลงกรณ์
สมชาย สามิภักดิ์
อดิศักดิ์ เศวะนันทน์
ประวิทย์ สุจริตจันทร์
บุญส่ง ดวงดารา
ประเวช มีเทียมชัย
ถนอม นวลอนันต์
สุวิทย์ เวียงสีมา
พิสิทธิ์ เวชนุสิทธิ์
บุญเกตุ เสงี่ยมงาม
ประยุทธ จันไท
ชาตรี วัชรปาน
ภัทรี เนาวรัตน์
ปิยินุช วงศาโรจน์
ชาติ พิมพ์สุวรรณ
รัศมี เสียงเสนาะ
เจตน์ จันทร์แดง
สุรินทร์ ถวายทาน
นักแสดงรับเชิญ

เพลงประกอบละครแก้ไข

  1. เพลง สมเด็จพระสุริโยทัย - ขับร้องโดย เดอะ ฮอทเปปเปอร์ ซิงเกอร์ (The Hot Pepper Singers)


อ้างอิงแก้ไข

ลำดับรายการโทรทัศน์แก้ไข

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3: ละครวันถึงวัน เวลา 00.00 - 00.00 น.
ก่อนหน้า สมเด็จพระสุริโยทัย (ละครโทรทัศน์) ถัดไป