เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Hadrian IV.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 4 (อังกฤษ: Adrian IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1154 ถึง ค.ศ. 1159