สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Adrian II.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 2 (อังกฤษ: Adrian II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 867 ถึง ค.ศ. 872