เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Charlemagne and Pope Adrian I.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 1 (อังกฤษ: Adrian I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 772 ถึง ค.ศ. 795