สมเด็จพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Mosaic of Felix IV (III) in Santi Cosma e Damiano, Rome, Italy (527–530).jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 4 (อังกฤษ: Felix IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 526 ถึง ค.ศ. 530