เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 3

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Felix3.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 3 (อังกฤษ: Felix III) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 483 ถึง ค.ศ. 492