สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 9

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Benedict IX.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 9 (อังกฤษ: Benedict IX) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ตั้งแต่ ค.ศ. 1032 ถึง ค.ศ. 1044, ค.ศ. 1045 และ ค.ศ. 1047 ถึง ค.ศ. 1048

ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 9 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 19 2leftarrow.png พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 1032 - ค.ศ. 1044)
2rightarrow.png สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 3
สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 3 2leftarrow.png พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 1045)
2rightarrow.png สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 6
สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 2 2leftarrow.png พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 1047 - ค.ศ. 1048)
2rightarrow.png สมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 2