สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Benedict V Illustration.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5 (อังกฤษ: Benedict V) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 964 และถูกปลดจากตำแหน่งหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือน

ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 12 2leftarrow.png พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 964)
2rightarrow.png สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 8