สมเด็จพระสันตะปาปาเทเลสฟอรุส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน


สมเด็จพระสันตะปาปาเทเลสฟอรุส (อังกฤษ: Telesphorus) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 125 ถึง ค.ศ. 136

สมเด็จพระสันตะปาปาเทเลสฟอรุส
Pope Telesfor.JPG
สมณนามTelesphorus, Episcopus Romanus (ละติน)
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ
ข้อมูลอื่น