สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Caelestinus II.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 2 (อังกฤษ: Celestine II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ พ.ศ. 1686 ถึง พ.ศ. 1687