สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Sergius I.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 1 (อังกฤษ: Sergius I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 687 ถึง ค.ศ. 701

ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 1 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาโคนอน 2leftarrow.png พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 687 - ค.ศ. 701)
2rightarrow.png สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 6