สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 13

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Clement xii.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 13 (อังกฤษ: Clement XIII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1758 ถึง ค.ศ. 1769 ประสูติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1693 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1769 รวมพระชนมายุได้ 75 พรรษา