สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 1 (อังกฤษ: Clement I) ทรงดำรงตำแหน่งบิชอปแห่งโรมตั้งแต่ ค.ศ. 88 ถึง ค.ศ. 97

สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 1
San Clemente, Papa, por Juan Correa de Vivar.jpg
สมณนามClemens, Episcopus Romanus (ละติน)
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ
ข้อมูลอื่น