สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 (อังกฤษ: Gregory XIII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1572 ถึง ค.ศ. 1585 ประสูติเมื่อ 7 มกราคม ค.ศ. 1502 (พ.ศ. 2044) สิ้นพระชนม์เมื่อ 10 เมษายน ค.ศ. 1585 (พ.ศ. 2128) เป็นชาวอิตาลี พระสันตะปาปาพระองค์นี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อชาวโลก คือเป็นผู้ทำปฏิทิน โดยปรับปรุงของเก่าที่มีอยู่เดิมคือ ปฏิทินจูเลียนของ จูเลียส ซีซาร์ แห่งโรมัน (จึงใช้ชื่อนี้ แทนในเดือน 7 - July) ที่แต่เดิมมีจำนวนเดือนเพียงแค่ 8 เดือนโดยไม่นับฤดูหนาว ทำให้มีปัญหาในการนับเวลา ดังนั้นประสันตะปาปาเกรโกรีจึงปรับปรุงใหม่ให้มี 12 เดือนจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นปฏิทินที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ จึงมีชื่อว่า ปฏิทินเกรโกเรียน ตามพระนามของท่าน

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13


ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 1572 - ค.ศ. 1585)
สมเด็จพระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 5