สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 9

Gregory IX.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 9 (อังกฤษ: Gregory IX) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1227 ถึง ค.ศ. 1241