สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 8

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
B Gregor VIII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 8 (อังกฤษ: Gregory VIII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 1187 เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน