สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 5

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Gregory V.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 5 (อังกฤษ: Gregory V) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 996 ถึง ค.ศ. 999