สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
101-Gregory IV.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 4 (อังกฤษ: Gregory IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 827 ถึง ค.ศ. 844