สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 3

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
178-7866 IMG - Gregorius III AV.png

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 3 (อังกฤษ: Gregory III) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 731 ถึง ค.ศ. 741