เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Greg2.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 2 (อังกฤษ: Gregory II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 715 ถึง ค.ศ. 731