สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 14

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Gregory XIV.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 14 (อังกฤษ: Gregory XIV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1590 ถึง ค.ศ. 1591