สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Gregory XII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12 (อังกฤษ: Gregory XII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1406 ถึง ค.ศ. 1415 พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 2 ที่ทรงประกาศสละตำแหน่งพระสันตะปาปาเพื่อยุติ "ความแตกแยกครั้งใหญ่ในคริสต์ศาสนา"

พระสันตะปาปายุคศาสนเภทตะวันตก (ค.ศ. 1378 - 1417)