สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12 (อังกฤษ: Gregory XII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1406 ถึง ค.ศ. 1415 พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 2 ที่ทรงประกาศสละตำแหน่งพระสันตะปาปาเพื่อยุติ "ความแตกแยกครั้งใหญ่ในคริสต์ศาสนา"

Gregory XII.jpg
พระสันตะปาปายุคศาสนเภทตะวันตก (ค.ศ. 1378 - 1417)
Antipope John XXIIIAntipope John XXIIIPope Alexander VPope Gregory XIIPope Innocent VIIPope Innocent VIIPope Boniface IXPope Urban VIAvignon Pope Benedict XIIIAvignon Pope Clement VIIPope Martin VPope Gregory XI


ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 7 2leftarrow.png พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 1406 - ค.ศ. 1415)
2rightarrow.png สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5