เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 11

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
PopeGregoryXI.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 11 (อังกฤษ: Gregory XI) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1370 ถึง ค.ศ. 1378

พระสันตะปาปายุคศาสนเภทตะวันตก (ค.ศ. 1378 - 1417)