สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6

สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6 (อังกฤษ: Alexander VI) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1492 ถึง ค.ศ. 1503

สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6
Pope Alexander Vi.jpg
สมณนาม(ละติน)
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ
ข้อมูลอื่น
Desiderando nui, 1499


อ้างอิงแก้ไข