สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
B Alexander IV.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 4 (อังกฤษ: Alexander IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1254 ถึง ค.ศ. 1261