สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
B-Alexander III1.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3 (อังกฤษ: Alexander III) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1159 ถึง ค.ศ. 1181