สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 13

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
InnocientXIII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 13 (อังกฤษ: Innocent XIII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1720 ถึง ค.ศ. 1724 ประสูติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1655 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1724 รวมพระชนมายุได้ 68 พรรษา