สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 12

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Innocent XII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 12 (อังกฤษ: Innocent XII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1691 ถึง ค.ศ. 1700 ประสูติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1615 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1700 รวมพระชนมายุได้ 85 พรรษา