สมเด็จพระสันตะปาปาอนาสตาซิอุสที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Anastasius I.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาอนาสตาซิอุสที่ 1 (อังกฤษ: Anastasius I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 399 ถึง ค.ศ. 401