สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 9

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
B Stephan IX.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 9 (อังกฤษ: Stephen IX) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1057 ถึง ค.ศ. 1058