สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 7

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Stephen VII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 7 (อังกฤษ: Stephen VII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 928 ถึง ค.ศ. 931