สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2 (อังกฤษ: Stephen II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 752 ถึง ค.ศ. 757

สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2
92-Stephen II.jpg
สมณนาม(ละติน)
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ
ข้อมูลอื่น