เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Stephen I.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 1 (อังกฤษ: Stephen I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 254 ถึง ค.ศ. 257