เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุสที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุสที่ 1

สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุสที่ 1 (อังกฤษ: Lucius) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 253 ถึง ค.ศ. 254