สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 9

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Leon IX.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 9 (อังกฤษ: Leo IX) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1049 ถึง ค.ศ. 1054