สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 8

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
132-Leo VIII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 8 (อังกฤษ: Leo VIII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 964 ถึง ค.ศ. 965