สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 6

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Leo VI Illustration.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 6 (อังกฤษ: Leo VI) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 928