สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
LeoII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 2 (อังกฤษ: Leo II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 681 ถึง ค.ศ. 683