สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Greatleoone.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 1 (อังกฤษ: Leo I) หรือนักบุญลีโอมหาสมณะ (Saint Leo the Great) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 440 ถึง ค.ศ. 461