สมเด็จพระสันตะปาปาลินุส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน


สมเด็จพระสันตะปาปาลินุส (อังกฤษ: Linus) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 67 ถึง ค.ศ. 76

สมเด็จพระสันตะปาปาลินุส
Linus2.jpg
สมณนามLinus, Episcopus Romanus (ละติน)
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ
ข้อมูลอื่น
ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาลินุส ถัดไป
นักบุญปีเตอร์ 2leftarrow.png Emblem of the Papacy SE.svg
พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 67ค.ศ. 76)
2rightarrow.png สมเด็จพระสันตะปาปาอนาคลีตุส