สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 3

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Julius III.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 3 (ละติน: Julius III) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1550 ถึง ค.ศ. 1555