สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Portrait du pape Eugène IV.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 4 (อังกฤษ: Eugene IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1431 ถึง ค.ศ. 1447