เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 3

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
B Eugen III.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 3 (อังกฤษ: Eugene III) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1145 ถึง ค.ศ. 1153