สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Eugene II.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 2 (อังกฤษ: Eugene II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 824 ถึง ค.ศ. 827