สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 9

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
John IX.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 9 (อังกฤษ: John IX) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 898 ถึง ค.ศ. 900