สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Martin I.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 1 (อังกฤษ: Martin I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 649 ถึง ค.ศ. 655