สมเด็จพระสันตะปาปามารินุสที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Marinus II.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปามารินุสที่ 2 (อังกฤษ: Marinus II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 942 ถึง ค.ศ. 946