สมเด็จพระสันตะปาปามารินุสที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Marinus I.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปามารินุสที่ 1 (อังกฤษ: Marinus I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 882 ถึง ค.ศ. 884